Жаӊылыктар

AVN MEDICAL

 AVN MEDICAL – бул бирдиктүү механизм түрүндө бардык болгон медициналык процесстердин ишинин уюшулушуна көмөк көрсөтүү менен, дарылоо-алдын алуу мекемесин башкарууну жүзөгө ашырган комплекстүү автоматташтырылган тутум. Аталган тутум бейтаптар менен ишти натыйжалуу түзгөнгө, кызматкерлердин жана кампалар боюнча ыкчам эсебин жүргүзүүгө, административдик жана финансылык маселелерди контролдоого  жардам берет.

Дагы окуу

Иш кагаздарын жүргүзүү

 Документтерди жүгүртүү  - бул  документтердин аткарылышын контролдоонун автоматташтырылган  тутуму. Документтерди жүгүртүүбардык бизнес процесстерди автоматташтыруу үчүн багытталган. Бул- уюмда борборлоштурулуган маалыматтык мейкиндикти түзүү.

Дагы окуу

СУРОО БАРБЫ?

Сиздердин сурооӊуздарга жан дилибиз менен жооп беребиз, бул номерге чалыӊыздар +996 312 986 344

Артка байланыш
Кыргызча
English
Русский