IT өнүмдөрү

AVN EDUCATION

 AVN EDUCATION – бул комплекстүү автоматташтырылган билим берүү тутуму, анда окуу жайлардын бардык окуу процесстеринин эсеби жүргүзүлөт. Бул тутум төмөнкүлөргө түрткү берет:

 • Суденттин семестрде ишин жигердештирүүгө  жана  бул ишти окутуучулар контролдоосун камсыз кылуга;
 • Окуу процессине  үзгүлтүксүз  мониторинг  жүрүзүп турууга  шарттарды түзүүгө;
 • Балдарын окутууга  (акы төлөөнүн негизинде окуган студенттер үчүн) келишим түзгөн ата-энелерди окуу-иштеринин абалы жөнүндө үзгүлтүксүз маалымат менен камсыз кылууга ;
 • Стденттердин өз алдынча иштери үчүн шарттарды түзүүгө;
 •  Окутулган ар бир предмет боюнча билимдеринин тутумдук кезектеги контролун уюшурууга ;
 • Факультеттин  локалдык маалымат тарамында  ар бир предмет боюнча  бардык керектүү окуу-усулдук  материалдарды  электрондук түрдө жайгаштырууга;
 • Өзүн-өзү контролдоонун натыйжалуу тутумун түзүүгө;
 • Тышкы маалымат мейкиндигине чыгуу мүмкүнчүлүгү (негизинен, интернетке эркин кирүү);
 • Тарамды пайдалануучунун  (анын ичинде студенттерди жана окутуучуларды)  бардык кызыккан суроолоруна жооп алуу мүмкүнчүлүгү менен, виртуалдык баарлашуусун камсыз кылуу (ФКН тарамында «форум»);
 • Ар бир модуль боюнча отчёттуулуктун формасынын формулировкасына  жана модулду өздөштүрүүнүн жыйынтыгы боюнча  ар бир аралык аттестацияны  баалоонун критерийлерин аныктоого;
 • Бүткүл семестр ичинде студенттердин жана окутуучулардын ишин жигердештирүүгө;
 • Конкреттүү студенттин окуу ишинде «жагымсыз тенденциялардын» түзүлүшүн  объективдүү факторлордун (аралыктагы атттестациялардын жыйынтыктарынын) базасында  керектүү «түздөөчү  чараларды» колдонууга мүмкүндүк берген диагностоо мүмкүнчүлүгү;
 •  Студенттердин жетишүүсүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүгө (жетишүүсүнө таасир этүүчү факторлорду жакшы түшүнүүгө жетет);
 • Объективдүү маалыматтардын  чоӊ көлөмүнүн негизинде  окуу процессин уюштурууга жооптуу жактар  тарабынан  түзөтүүчү чечимдерди  өз учурунда кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө;
 • Студенттер үчүн кошумча мотивация түзүүгө;
 • Студенттердин  дарсканадагы жана  дарсканадан тышкары (өз алдынча) ишин уюштурууга, ошондой эле бүткүл сабактар боюнча контролдун формасына  окутуучулардын көӊүл буруусун күчөтүүгө.
 • 1 068
 • 5-02-2020, 13:01

Добавить комментарий

СУРОО БАРБЫ?

Сиздердин сурооӊуздарга жан дилибиз менен жооп беребиз, бул номерге чалыӊыздар +996 312 986 344

Артка байланыш
Кыргызча
English
Русский