Кыргызстандагы Лидер

Компаниясы «AVN»

Окуу жайларынын бизнес процесстерин комплекстүү автоматташтыруу үчүн, ошондой эле бүткүл республиканын билим берүүсүн башкаруунун бирдиктүү маалымат тутумун түзүү боюнча маалымат тутумдарын киргизүү жана коштоо

+996 312 986 344

WhatsappTelegram

Биздин компаниянын ишинин негизгир багыттары

Иштеп чыгуу жана киргизуу

Өз ишибизде биз колдонобуз: СУБД - MS SQL Server жана PostgreSQL тилдер жана программалоо инструменттерин – платформа Microsoft.NET (C#.NET, ASP.NET кошо), DHTML, XML, Java, jаvascript, C/C++, AJAX.

Разработка и внедрение ПО

тапшырыкка жана тараптагы өндүрүүчүлөрдүн даяр программалык өнүмдөрүн программалык камсыздоо

Разработка и внедрение ПО

ишканалардын жана өндүрүштүн бизнесин комплекстүү автоматташтыруу үчүн программалык камсызоо


Разработка и внедрение ПО

бизнес-процесстерде документти жүгүртүүнү автоматташтыруу тутуму
Разработка и внедрение ПО

корпоративдик тарамды түзүү боюнча белгилөө, борборлоштуруу жана консультация берүү«AVN» ЖЧК Компаниясынын негизги максаты

программалык өнүмдөрдү жана ишканалардын корпоративдик тарамын жайылтуу аркылуу маалыматтык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана оптималдаштыруу саналат, ал бизнес-маданияттын жана кардарлардын кызмат көрсөтүү спектрин көбөйтүү үчүн бизнес-чөйрөнү өнүктүрүүнүн деӊгээлин жогорулатат.

WhatsappTelegram

Жаӊылыктар

Биздин жаӊы иштелмелерибиз, контрактылар, вакансиялар жана аткарылган иштер

AVN MEDICAL

AVN MEDICAL

AVN MEDICAL – бул бирдиктүү механизм түрүндө бардык болгон медициналык процесстердин ишинин уюшулушуна көмөк көрсөтүү менен, дарылоо-алдын алуу мекемесин башкарууну жүзөгө ашырган комплекстүү автоматташтырылган тутум. Аталган тутум бейтаптар менен...

Дагы окуу

Иш кагаздарын жүргүзүү

Документтерди жүгүртүү - бул документтердин аткарылышын контролдоонун автоматташтырылган тутуму. Документтерди жүгүртүүбардык бизнес процесстерди автоматташтыруу үчүн багытталган. Бул- уюмда борборлоштурулуган маалыматтык мейкиндикти түзүү....

Дагы окуу
Иш кагаздарын жүргүзүү

СУРОО БАРБЫ?

Сиздердин сурооӊуздарга жан дилибиз менен жооп беребиз, бул номерге чалыӊыздар +996 312 986 344

Артка байланыш
Кыргызча
English
Русский